Big gemeenten

De IBD is er voor alle gemeenten en richt zich op bewustwording en concrete ondersteuning om gemeenten te helpen hun informatiebeveiliging naar een . Heeft uw gemeente de BIG al geïmplementeerd? De BIG is een zelfreguleringsinstrument en bestaat uit een set van beveiligingsmaatregelen, inclusief fysieke beveiliging, waarmee gemeenten. Daarnaast faciliteert de IBD . De juiste ondersteuning bij de implementatie van de tactische baseline informatiebeveiliging Nederlandse gemeenten ( BIG ).

Overheid kan gemeenten helpen bij de invoering én de uitvoering, met kennis, kunde en diensten voor de invulling van de operationele onderdelen uit de BIG. Geïnspireerd door Silicon Valley, Airbnb of Uber krijgen gemeenten door dat ze gebaat kunnen zijn bij big data. Van data informatie maken, in plaats van kale statistieken.

Willen gemeenten beter kunnen sturen in het sociaal domein, dan hebben ze dat . Gemeentebestuur en management . Baseline Informatiebeveiliging. Informatieveiligheid wordt voor gemeenten een steeds actueler thema.

Quick Scan – Informatiebeveiliging gemeente Lelystad. De baseline bestaat uit een . In opdracht van de rekenkamer Lelystad. Binnen het ZonMw-programma Vakkundig aan het werk is een . De ver- wachting is dat door de snelle technologische ontwikkelingen de omvang en de snelheid waarmee. BaSElINE INfORmaTIEBEvEIlIgINg. Voor veel gemeenten is “Data” hét buzzwoord.

NEDERlaNDSE gEmEENTEN ( BIg ) . BEL- gemeenten hebben, op basis van een vragenlijst van de Rekenkamer. Uit een enquête van de NOS blijkt dat tientallen gemeenten genderneutraler willen zijn en er maatregelen voor zouden willen treffen. Governance, risicomanagement en compliance bij Nederlandse gemeenten.

ISMS voor gemeenten , ISMS tool, ISMS tooling, Privacy management systeem. Big Data in Almere – Het combineren van grote hoeveelheden data kan waarde creëren en slimme oplossingen bieden voor maatschappelijke en economische . De praktische invulling van de BIG laat hier en daar nog wel op zich wachten: “ Natuurlijk zijn er verschillen. Sommige gemeenten zijn verder dan anderen.

Meld je zo snel mogelijk aan om op de hoogte te blijven van de huidige trends! Jouw gemeente is verantwoordelijk voor veel privacy gevoelige data. Door de toenemende digitalisering is het zorgvuldig omgaan met de informatie en . Veel gemeenten werken om die reden niet mee.

Ondertussen dringt de tijd. Het onderzoek op basis van big data loopt nog tot december. De Big Data Innovatiehub heeft voor dit project met haar netwerk .