Deel van een geheel breuken

Een van de eerste bewerkingen met breuken in het basisonderwijs is het somtype een deel van een aantal berekenen. Er kunnen verschillende soorten . In dit hoofdstuk leer je een breuk voor te stellen als een deel van. Elk van de stukjes is dan 1 . In dit geval reken je uit wat ⁄deel is van 60.

Dit kun je doen door te delen door 3. Wij zijn Senne en Marthe, en in dit filmpje geven wij jullie wat meer uitleg wat een breuk als deel. We schrijven het als een streep, de breuk – of deelstreep , met een getal erboven. De som kun je dus ook schrijven als : = ? Hoeveelste deel is er gekleurd? Schrijf de breuk onder de cirkels.

Kleur het deel wat naast de cirkel staat.

Niet altijd zo makkelijk, maar als je dit kan, weet je wel hoe het zit met die breuken. Je kunt een breuk delen door een getal. Een breuk met lastig deelbare teller delen door een geheel getal. Wat doe je eigenlijk bij een deelsom ? Welk deel van deze cirkel is zwart . Als deel van de breuk wordt het deeltal aangeduid met teller en de deler als . Zo is een breuk direct als percentage te noteren als de noemer 1bedraagt.

Breuk als deel van een geheel. Zodra dus het “ geheel ” (de noemer) op 1is te brengen, dan is het deel ervan . In de breuk geeft de teller aan om welk deel van het geheel (de noemer) het gaat. Tot nu toe ging het over het vermenigvuldigen van een geheel getal en een breuk. Elk geheel getal kan als breuk worden geschreven, zo is: =. Het schuin gearceerde deel heeft een oppervlakte van . Binnen een contextsituatie zijn breuken altijd het zoveelste deel van iets.

Leerlingen moeten dan onder andere de deel – geheelrelatie bij breuken kunnen. Verhoudingsproblemen oplossen.

Deel van een geheel beschrijven. Er zijn twee schrijfwijzen voor een breuk : met een breukstreep en als decimaal getal. De teller geeft aan welk deel van het geheel de breuk is.

De noemer geeft aan uit hoeveel delen het geheel bestaat.